Brilex AB

Kvalificerad marknadsföringsrättslig rådgivning. Rättsutlåtanden. Förhandsgranskning av reklam. Utbildning.

Hjälp vid tvister och ärenden hos myndigheter och etiska nämnder (Konsumentverket/KO, Marknadsdomstolen, Reklamombudsmannen (RO), IGM, NBL mfl.)

Brilex AB
Lojovägen 12
181 47 Lidingö

Torsten Brink
070-752 30 75
brink@brilex.se